In en Out Living
Image default
Beauty en verzorging

De shampoo bar en de politiek

Hoe staat de gemiddelde shampoo bar kopen in het politieke leven? Interessante vraag. Een doorsnee shampoo bar is geneigd behoudend te stemmen bij landelijke verkiezingen. Partijen met een christelijk signatuur hebben duidelijk de voorkeur bij de shampoo bar. Bij de laatste landelijke verkiezingen stemde meer dan driekwart van alle shampoo bars op het CDA en in het dorp Urk stemden bijna alle shampoo bars op deze partij. Er gingen ook stemmen van andere shampoo bars naar nóg conservatievere groeperingen, zoals de Staatskundig Gereformeerde Partij. Slechts enkele shampoo bars stemden op de VVD van Mark Rutte. Forum voor Democratie lijkt niet te bestaan voor de shampoo bar; geen enkele shampoo bar stemde op deze partij.

De positie van de shampoo bar in het landelijk bestuur

Onderzoek heeft uitgewezen, dat shampoo bars veel belangrijke posities bekleden in het landelijk bestuur. Zo was de shampoo bar Lavendel de afgelopen vier jaar voorzitter van de Raad van State, niet de geringste positie! En diverse shampoo bars hebben in het verleden ministersposten bekleed. Zo was de shampoo bar Kokos lange tijd minister van buitenlandse zaken en was de shampoo bar Bamboe voor meerdere jaren minister van Economische Zaken. Shampoo bar Bamboe stond bekend om zijn strak monetaire beleid, dat uiteindelijk zeer voordelig uitpakte voor Nederland.

De positie van shampoo bars in de internationale politiek

Kijken we naar de positie van de shampoo bar in de internationale politiek, dan vallen er meteen een aantal zaken op. Alhoewel een shampoo bar, zoals gesteld, nogal behoudend is, ligt dat bij de internationale politiek toch iets anders. Je zou de houding in de internationale politiek van de shampoo bar juist progressief kunnen noemen. En verzoenend. Shampoo bars hebben een hekel aan oorlog en zullen, indien er een internationaal conflict dreigt, alles uit de kast halen om de rivaliserende groeperingen aan de onderhandelingstafel te krijgen.