In en Out Living
Image default
Zakelijk

Wat is een veiligheidsinformatieblad?

In het kort samengevat is een veiligheidsinformatieblad, ook wel VIB genoemd, een document met alle informatie over alle risico’s van een bepaalde gevaarlijke stof. Hierin staat ook hoe je veilig kunt omgaan met deze stof. Dankzij VIB’s is het voor werknemers duidelijk waar en welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn op de werkplek. Daarnaast moeten de gebruikers ervan weten wat de risico’s zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen, hoe ze veilig moeten handelen en welke maatregelen er getroffen moeten worden om alles veilig te houden.

Een veiligheidsinformatieblad is bedoeld voor professionele doeleinden en niet voor alledaagse consumenten. Het systeem van VIB’s geldt specifiek voor de Europese Unie en is opgenomen in REACH, dat staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemicaliën.

Het doel van een veiligheidsinformatieblad

Het voornaamste doel van een veiligheidsinformatieblad is om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wanneer je met gevaarlijke stoffen werkt, wil je weten wat de gezondheidsrisico’s zijn, welke effecten de stof op mens en milieu kan hebben en waar je op moet letten. Vandaar ook dat de REACH verordening is opgesteld. In REACH is opgenomen dat bedrijven op basis van de eigenschappen en het gebruik van gevaarlijke stoffen, de risico’s in kaart moeten brengen en klanten moeten adviseren over maatregelen om de veiligheid en gezondheid te beschermen.

Waarvoor wordt een VIB gebruikt?

De belangrijkste functie van een VIB is het informeren van de ontvanger. Deze ontvanger kan met het veiligheidsinformatieblad weer mensen informeren die met de gevaarlijke stoffen moeten werken, zodat zij de juiste maatregelen kunnen nemen om hun gezondheid en het milieu te beschermen. Ook kan een VIB een rol spelen voor het aanvragen van een milieuvergunning of bij het opstellen van een calamiteitenplan.

https://www.devibfabriek.nl/veiligheidsinformatiebladen-opstellen/