In en Out Living
Image default
Rechten

Wat is een sommatie

Als ondernemer krijg je vrijwel zeker te maken met onbetaalde facturen. Ook komt het weleens voor dat iemand zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Dan is een aanmaning nodig. Een aanmaning vormt het allerlaatste verzoek aan de schuldenaar om tot betaling over te gaan zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Wanneer gebruik je een sommatiebrief?

Betaalt de klant niet, ondanks dat er meerdere herinneringen zijn gegeven? Je kunt met een sommatiebrief iemand officieel in gebreke te stellen. Houd rekening met het feit dat je mogelijk de klantrelatie zal beschadigen, omdat je overgaat tot een juridisch proces. Dit is iets om bij stil te staan, alvorens je vervolgstappen onderneemt. De ingebrekestelling is in veel gevallen een verplichte handeling. Iemand moet de gelegenheid krijgen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen voordat je direct naar de rechter stapt. In de ingebrekestelling moet je de andere partij schriftelijk een redelijk termijn bieden voor het voldoen van zijn verplichting.

Hoe moet een aanmaning verzonden worden?

Het verzenden van een aanmaning is vormvrij en mag dus per e-mail, post, fax of telefonisch. Soms is het verstandig om de sommatie aangetekend te versturen, met een ontvangstbevestiging. Hierdoor weet je namelijk wanneer de brief ontvangen is. Als de debiteur de brief weigert, krijg je deze vanzelf teruggestuurd. De ontvangstbevestiging zorgt dus voor helderheid. Stuur een sommatie dus het liefst per aangetekende post. De ontvangst kan dan normaal gesproken niet ontkend worden.

Volgt er geen betaling op de sommatie?

Heb je geen betaling ontvangen als gevolg van de sommatie? Dan is het verstandig om een gerechtsdeurwaarder of een advocaat in te schakelen en juridische stappen te ondernemen.

Onterecht een sommatie ontvangen?

Heb je als ondernemer een aanmaning ontvangen, maar vind je deze onterecht? Dan is het verstandig om niet direct op basis van emotie te reageren, maar om goed na te denken over het antwoord dat je gaat geven. Benoem in je antwoord de redenen waarom jij van mening bent dat de ontvangen sommatie onterecht is.

Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van een sommatie of wil je een deurwaarder inschakelen? Vraag dan juridische hulp bij ervaren specialisten.

https://bundel.nl/Sommatie/