Wat is een sommatie

Als ondernemer krijg je vrijwel zeker te maken met onbetaalde facturen. Ook komt het weleens voor dat iemand zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Dan is een aanmaning nodig. Een aanmaning vormt het allerlaatste verzoek aan de schuldenaar om tot betaling over te gaan zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Wanneer gebruik je een sommatiebrief?

Betaalt de klant niet, ondanks dat er meerdere herinneringen zijn gegeven? Je kunt met een sommatiebrief iemand officieel in gebreke te stellen. Houd rekening met het feit dat je mogelijk de klantrelatie zal beschadigen, omdat je overgaat tot een juridisch proces. Dit is iets om bij stil te staan, alvorens je vervolgstappen onderneemt. De ingebrekestelling is in veel gevallen een verplichte handeling. Iemand moet de gelegenheid krijgen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen voordat je direct naar de rechter stapt. In de ingebrekestelling moet je de andere partij schriftelijk een redelijk termijn bieden voor het voldoen van zijn verplichting.

Hoe moet een aanmaning verzonden worden?

Het verzenden van een aanmaning is vormvrij en mag dus per e-mail, post, fax of telefonisch. Soms is het verstandig om de sommatie aangetekend te versturen, met een ontvangstbevestiging. Hierdoor weet je namelijk wanneer de brief ontvangen is. Als de debiteur de brief weigert, krijg je deze vanzelf teruggestuurd. De ontvangstbevestiging zorgt dus voor helderheid. Stuur een sommatie dus het liefst per aangetekende post. De ontvangst kan dan normaal gesproken niet ontkend worden.

Volgt er geen betaling op de sommatie?

Heb je geen betaling ontvangen als gevolg van de sommatie? Dan is het verstandig om een gerechtsdeurwaarder of een advocaat in te schakelen en juridische stappen te ondernemen.

Onterecht een sommatie ontvangen?

Heb je als ondernemer een aanmaning ontvangen, maar vind je deze onterecht? Dan is het verstandig om niet direct op basis van emotie te reageren, maar om goed na te denken over het antwoord dat je gaat geven. Benoem in je antwoord de redenen waarom jij van mening bent dat de ontvangen sommatie onterecht is.

Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van een sommatie of wil je een deurwaarder inschakelen? Vraag dan juridische hulp bij ervaren specialisten.

https://bundel.nl/Sommatie/

Hoe ga jij om met je personeelszaken?

Het is belangrijk om te investeren in de band tussen jouzelf en jouw medewerkers. Ook het contact tussen medewerkers kan een impact hebben op jouw bedrijf. Veel ondernemers besteden een flinke hoeveelheid tijd aan het managen van hun medewerkers. Uiteraard is dit belangrijk. Maar… Het kan ook tijdrovend en duur zijn.

Bundel als vraagbaak

Wij hebben geleerd dat ondernemers heel veel vragen hebben over hoe zij het beste met hun personeel om kunnen gaan. Arbeidsovereenkomsten, proeftijd, salaris, cao. Het is af en toe ook allemaal verwarrend.

Onze specialisten aan het woord

Wil jij het beste uit jouw medewerkers halen? Als het om personeelszaken draait, kunnen wij jou helpen. Onze specialisten kunnen jou als BV, VOF of andere rechtsvorm helpen. Nadat we ons verdiept hebben in jouw bedrijf, geven wij jou advies hoe jij efficiënter jouw tijd kunt besteden als het op personeelszaken aankomt.

Personeelszaken van een afstandje

Onze experts hebben ervaring op alle terreinen die te maken hebben met personeelszaken. Met hun ruime kennis helpen zij jou graag op weg.

https://bundel.nl/Personeelszaken/