Wat is de prijs van gratis diensten?

software developer

Een moeder die al haar kracht en vaardigheden aan het kind geeft. Een leraar die zijn kennis en ervaring overdraagt ​​aan de student. Kunnen we zeggen dat ze gratis diensten verlenen?

Maar het komt voor dat er geen ruil is en de ene persoon iets gratis voor de ander doet, zonder er iets voor terug te krijgen. En in plaats van dankbaar te zijn voor de bewezen service, krijgt hij vaak antipathie en irritatie als reactie. Waarom gebeurt dit?

Gevoel van plicht

Zelfs in onze kindertijd wordt ons de wet van evenwicht in relaties geleerd: als je iets aan een ander geeft, moet hij het teruggeven. Deze wet vergezelt in het geheim ons hele leven. En wanneer zich een situatie voordoet waarin iemand een grote dienst heeft bewezen en hij niets terug heeft gegeven, kan hij beginnen zichzelf te rechtvaardigen. Zo’n reactie is bescherming tegen schuldgevoelens: “Ik heb de schuld niet terugbetaald, omdat ik uit egoïstische motieven werd geholpen, ik heb er helemaal niet om gevraagd”, enz.

Als iemand om het even welke hulp wordt aangeboden, en hij vraagt ​​er niets voor terug, dan komen er twijfels in zijn hoofd op: “Waarom zou hij het zo voor mij doen? Hij heeft duidelijk iets van mij nodig. ” Deze gedachte dringt zo diep in de geest dat zelfs als de dienst met een absoluut zuivere ziel werd verricht, de reactie erop a priori negatief zal zijn.

Om dergelijke situaties te vermijden, is het altijd het beste om te ruilen. Niemand zal zich dus in de schulden voelen. Bovendien is het niet nodig om geld te wisselen, het feit van het wisselen zelf is hier belangrijk, niet het bedrag.

Geen wonder, zelfs als mensen zaailingen ruilen, is het gebruikelijk om een ​​munt in de grond te steken als teken dat niemand iemand iets verschuldigd is.

“Comfortabele nek”

Een andere manier waarop mensen op hulp reageren, is verslaving. Als iemand constant iets ontvangt, krijgt hij het gevoel dat dit normaal is, het zou zo moeten zijn. Misschien heeft het na verloop van tijd zelfs meer nodig. En als plotseling de “trog sluit”, is hij misschien wel verontwaardigd.

Zelfs als een van de partners in een paar ervaring, kennis of hoge kwalificaties heeft, wordt het besef van de waarde ervan na verloop van tijd minder. Het lijkt erop dat het altijd zo zal zijn, want hij is er altijd. Dat is de aard van de mens – je went snel aan goede dingen en je merkt niet meer hoe belangrijk wat is.

 “Goedkoop” “Aangezien ze het me zomaar geven, betekent het dat het goedkoop is.” Er is een mening dat gratis veel muizenvallen en vervalsingen zijn. In de moderne wereld wordt alles door vergelijking geleerd. Vaak worden er immers ook sekten bij betrokken via gratis bijeenkomsten en activiteiten, waarna manipulatie wordt toegepast. Mensen zijn bang voor dergelijke aanbiedingen. Voor hun eigen gemoedsrust vinden velen het gemakkelijker om te betalen dan om een ​​gratis dienst te gebruiken.

Sommige grote bedrijven gebruiken de tegenovergestelde methode: om een ​​baan te krijgen, moet een kandidaat verschillende serieuze tests doorstaan. Succes na het passeren van een dergelijke selectie zal bewijzen dat de persoon met een reden kwam, hij is bereid zijn middelen te “investeren” voor deze functie. Immers, hoe meer moeite er wordt geïnvesteerd, hoe duurder het resultaat en hoe hoger de motivatie.

“Doe het goed en gooi het in het water”

Vriendelijke onzelfzuchtige daden zijn natuurlijk belangrijk en noodzakelijk. De hoofdregel bij het maken ervan is: “Take – return.” Om onnodige verwachtingen en negatieve gedachten te voorkomen, kun je het beste meteen geven. Het is belangrijk om de cirkel van uitwisseling te sluiten.

Voor iemand die vanuit een zuiver hart een ander helpt, is het beter om een ​​tegengunst te aanvaarden, zelfs als het volkomen onnodig en onnodig lijkt. Zo’n terugkeer heeft een diepe betekenis, verlicht de last van schulden en verplichtingen.

Als het op vriendschap en intimiteit aankomt, is het net een balspel. Als hij altijd in slechts één hand blijft, zal teamspel niet werken. Vergeet jezelf niet. Het is alleen zo dat wanneer een geliefde echt hulp nodig heeft, u zijn interesses en behoeften boven die van uzelf moet stellen.

Neem contact met ons op en we bespreken verschillende mogelijkheden.

E-mail: info@webdevelopmentapp.com 
BE: +32 499 41 46 24 
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, Belgie

https://webdevelopmentapp.com/nl/development.html

Optimaal gebruik maken van SEO webteksten

Met SEO webteksten wordt er optimaal gebruik gemaakt van SEO. Je hoort vast wel vaker van de term SEO, maar wat is het nou eigenlijk en wat kan je ermee? SEO staat voor ‘search engine optimization’ en is ervoor bedoelt om te zorgen dat er meer bezoekers naar de website worden getrokken. Jij wilt natuurlijk niet alleen maar offline beschikbaar zijn voor je doelgroep, maar ook online is het hard nodig om zichtbaarheid te creëren. In de alsmaar veranderende maatschappij, waarbij digitalisering een steeds belangrijker onderdeel van de samenleving wordt is het verstandig om gebruik te maken van de juiste handvaten die je worden aangeboden om daarmee de markt te kunnen bestormen.

 

Hoe worden SEO webteksten gebruikt?

De teksten worden gemaakt aan de hand van een zoekwoorden onderzoek die van tevoren wordt uitgevoerd. Wanneer de SEO webteksten worden geschreven wordt er een bepaalde zoekwoordendichtheid gehanteerd waarmee de teksten worden gemakt. De woorden worden op een zo onopvallend mogelijke manier in de teksten verwerkt. Er wordt eerst met de klant overlegd wat er precies in de tekst moet worden opgenomen en daarna wordt er een tekst geschreven die goed aansluit bi de doelgroep waar je de uiting naar wilt doen. De SEO webteksten worden geschreven aan de hand van alle informatie die op jouw website aanwezig is en je hoeft dus niets extra’s aan te leveren.

 

Meer informatie  toevoegen

Wanneer je wilt dat er nog meer informatie in de SEO webteksten wordt gebruikt, dan kan je altijd wat extra informatie aanleveren, zodat de schrijvers van de teksten hiermee aan de slag kunnen. Bij meer dan 90 procent van de projecten worden de teksten door dit bedrijf  geschreven. Er wordt goed in het onderwerp verdiept, waardoor de mooiste teksten op papier kunnen worden gezet. Er wordt ook extra diepgang aan de teksten gegeven.