In en Out Living
Image default
Woning en Tuin

Een goede afwatering van uw dak

Een goede afwatering van uw dak is zeer belangrijk. U begrijpt waarschijnlijk wel dat de afwatering van een schuin dak niet vaak voor problemen zorgt. Wanneer het dakbeschot, zoals pannen, de dakgoot en afvoer in orde is, zullen daar geen problemen optreden. De meeste problemen op het gebied van afwatering doen zich voor bij platte daken.

De waterafvoer van een plat dak

Om uw plat dak waterdicht te houden, heeft u een goede afwatering nodig. Het regenwater moet, als het regent, zo snel mogelijk van het platte dak afgevoerd worden. Wordt het regenwater niet goed afgevoerd dan kan het platte dak, door het gewicht van het water, ernstig beschadigen. Door het gewicht van het water kan het dak gaan doorbuigen. Ook kan het water de beschermlaag van de dakbedekking beschadigen. Om het regenwater goed af te kunnen voeren moet er een opening in het dak zijn. Er wordt daarbij van uitgegaan dat er per m2 minimaal een cm2 afvoerruimte is. Het water moet naar de afvoeropening stromen. Daarom moet het platte dak een beetje schuin aflopen. De waterafvoer moet op het laagste punt aanwezig zijn. De stroomrichting van het water wordt door de hellingsgraad van uw dak bepaald. De minimale hellingsgraad van uw platte dak bedraagt 2%. Dat is voldoende om de afvoer van het regenwater vlot te laten verlopen. Toch zijn er veel platte daken waar water op blijft staan. Door het gewicht van het water kan het platte dak instorten. Ondanks dat instorten natuurlijk moet worden voorkomen, zijn ook de achterblijvende plassen op uw dak een probleem. In de plassen zal zich modder, troep, zuren en zouten verzamelen. Deze tasten het zink of dakleer aan. Door de vervuiling ontstaan er ook sneller verstoppingen van het afvoersysteem.

Een dakdekker Haarlem

Wanneer u een lek heeft bij het platte dak of ziet dat er veel water op blijft staan, is het verstandig om een dakdekker in te schakelen. Als u in Haarlem of in de directie omgeving daarvan woont, kunt u dakdekker Haarlem benaderen. U moet een dakreparatie Haarlem door een erkende dakdekker uit laten voeren. Is er een lekkage dan zal de dakdekker vaak tot de conclusie komen dat een nieuwe toplaag op het dak moet worden aangebracht. Omdat er verschillende materialen daarvoor mogelijk zijn, zal de dakdekker eerst de voor- en nadelen van de verschillende dak materialen met u bespreken. Wanneer u een soort uitgekozen heeft, kan er een offerte worden opgemaakt.

Een nieuw plat dak

Wanneer er te veel plassen water op het platte dak blijven staan, zal de dakdekker bekijken hoe er een betere afschot gemaakt kan worden. Het is zelfs mogelijk dat hij tot de conclusie komt dat het bestaande platte dak vernieuwd zal moeten worden. U zult begrijpen dat hiervoor de kosten hoger zullen zijn dan dat hij door enkele aanpassingen het geheel kan repareren. U zou kunnen besluiten om het zelf aan te pakken. Toch wordt dat afgeraden. Het repareren van een plat dak moet u zeker aan de vakman overlaten. Wanneer hij de werkzaamheden verricht heeft, zal er bij het snel ontstaan van een probleem dat kosteloos verhelpen.

https://dakdekker-haarlem.nu/